Bàn Thờ Gia Tiên & Bàn Hai Họ Tông Màu Hồng

Bàn Thờ Gia Tiên & Bàn Hai Họ Tông Màu Hồng

Bàn Thờ Gia Tiên & Bàn Hai Họ Tông Màu Hồng

Trang trí thật trang trọng Bàn Thờ Gia Tiên & Bàn hai họ dành cho các đấng sinh thành hoặc trưởng bối của họ tộc là một phần không thể thiếu trong ngày cưới từ lâu đã trở thành phong tục của người Việt Nam nhằm thể hiện sự hiếu thảo, tấm lòng tri ân các đấng sinh thành, dưỡng dục thể hiện văn hóa đạo đức tốt đẹp ” Uống nước nhờ nguồn”

trangtrinhamauhong1

TTN-H-1

trangtrinhamauhong2

TTN-H-2

trangtrinhamauhong3

TTN-H-3

trangtrinhamauhong4

TTN-H-4

trangtrinhamauhong5

TTN-H-5

trangtrinhamauhong6

TTN-H-6

trangtrinhamauhong7

TTN-H-7

trangtrinhamauhong8

TTN-H-8

trangtrinhamauhong9

TTN-H-9

trangtrinhamauhong10

TTN-H-10

trangtrinhamauhong11

TTN-H-11

trangtrinhamauhong12

TTN-H-12

trangtrinhamauhong13

TTN-H-13

trangtrinhamauhong14

TTN-H-14

trangtrinhamauhong15

TTN-H-15

trangtrinhamauhong16

TTN-H-16

trangtrinhamauhong17

TTN-H-17

trangtrinhamauhong18

TTN-H-18

trangtrinhamauhong19

TTN-H-19

trangtrinhamauhong20

TTN-H-20

trangtrinhamauhong21

TTN-H-21

trangtrinhamauhong22

TTN-H-22

trangtrinhamauhong23

TTN-H-23

trangtrinhamauhong24

TTN-H-24

trangtrinhamauhong25

TTN-H-25

trangtrinhamauhong26

TTN-H-26

trangtrinhamauhong27

TTN-H-27

trangtrinhamauhong28

TTN-H-28